مربی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: با توجه به حضور قهرمانان بزرگ دنیا در جام وهبی امره، این تورنمنت محك بسیار خوبی برای فرنگی كاران است.

ایرج قلاوند اظهار داشت: جام وهبی امره یكی از تورنمنت های معتبر كشتی فرنگی است كه نفرات شاخصی در آن شركت خواهند كرد، به همین دلیل می توانیم در این رقابت ها، وضعیت جسمانی كشتی گیران خود را محك بزنیم.

وی با اشاره به جام بین المللی یادگار امام (ره) تصریح كرد: تا پیش از مسابقات انتخابی یادگار امام، سه مرحله اردو برگزار خواهیم كرد. این اردوها بیشتر به منظور شناسایی مهره ها و آماده ساختن آنها برای حضور در مسابقات بعدی تشكیل شده است؛ اما بعد از رقابت های انتخابی جام یادگار و جام وهبی امره، اردوها جدی تر و منظم تر برگزار می شود.

مربی خوزستانی كشتی فرنگی در مورد آمادگی فرنگی كاران شركت كننده در اردوها خاطر نشان ساخت: هنوز زمان آمادگی فرنگی كاران فرا نرسیده و مسابقه خاصی پیش رو نداریم كه بخواهیم اردونشینان را به اوج آمادگی برسانیم. تا مسابقات قهرمانی آسیا بیش از سه ماه فرصت داریم.

ایرج قلاوند در رابطه با ملی پوشان المپیكی نیز تاكید كرد: افت بدنی آنها كاملا طبیعی است؛ اما با برنامه ای كه داریم رفته رفته به آمادگی مطلوب دست خواهند یافت.