برگزاری هر ساله آرت‌اكسپو، به جریان انداختن بحث بودجه نیم‌درصدی نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری، مطرح شدن اقتصاد هنر در شورای عالی هنر و معافیت مالیاتی بخش خصوصی با خرید آثار هنری از جمله موضوعاتی بود كه در جریان بازدید وزیر ارشاد از آرت‌اكسپو مطرح شد.

روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری ارشاد، محمدحسین نیرومند مشاور هنری وزیر ارشاد و حسن بنیانیان رییس حوزه هنری از آرت‌اكسپوی تهران بازدید كردند.

امیر عبدالحسینی دبیر آرت‌اكسپو با اعلام این خبر به خبرنگار هنرهای تجسمی فارس گفت: در جریان بازدید وزیر ارشاد از آرت‌اكسپو قرار شد كه موضوع آرت‌اكسپو در جلسات هیئت دولت مطرح و مصوب شود تا از این پس هر ساله در آذرماه شاهد برگزاری آرت‌اكسپوی رسمی تهران باشیم.

وی همچنین از مطرح شدن و به جریان انداختن بحث بودجه فرهنگی نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری خبر داد و گفت: در جریان بازدید شب گذشته وزیر ارشاد همچنین قرار شد كه بحث بودجه نیم‌درصدی نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری دوباره به جریان بیافتد.

عبدالحسینی همچنین با اشاره به بازدید رییس حوزه هنری از آرت‌اكسپو گفت:‌ بنیانیان رییس حوزه هنری نیز قول دادند تا در جلسات شورای عالی هنر درباره موضوع اقتصاد هنر مصوباتی را به جریان بیاندازند.

عبدالحسینی درباره خرید وزارت ارشاد از آرت‌اكسپو هم توضیح داد: وزیر ارشاد قول خرید داده‌اند و ظرف امروز و فردا قرار است با حضور كارشناس هنری، آثاری برای دفتر وزارت ارشاد خریداری شود و آقای ایمانی نیز قول خرید ۱۰۰ میلیون تومانی داده‌اند كه از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد خریداری شود و سپس آن را به سمت بنیاد رودكی سوق دادند و قرار است ظرف امروز و فردا نماینده بنیاد رودكی برای خرید آثار مراجعه كنند.

عبدالحسینی همچنین با تأكید بر خرید نقدی از آرت‌اكسپو گفت: خرید از آرت‌اكسپو باید به صورت نقدی و یا بر اساس قرارداد معتبر حقوقی صورت بگیرد و به همین منظور نیز دفتر تجسمی وزارت ارشاد قرار شده است، خرید ۶۴ میلیونی خود را به صورت نقدی انجام دهند.

دبیر آرت‌اكسپوی رسمی تهران مبلغ فروش قطعی این نمایشگاه را ۱۳۵ میلیون تومان عنوان كرد و گفت: خریدهایی كه به صورت پیش پرداخت،‌قرارداد و انتخاب آثار صورت گرفته حدود ۱۵۰ میلیون تومان است كه باید ظرف امروز و فردا خرید قطعی این آثار نیز انجام شود تا در ردیف مبلغ كلی فروش نمایشگاه قرار بگیرند.

وی همچنین درباره استقبال بخش دولتی و خصوصی برای خرید آثار توضیح داد: بسیاری از نهادهای دولتی كه قول خرید داده بودند، نیامدند. اما نكته جالب برای ما حضور فعال بخش خصوصی بود، به طوری كه حدود ۷۰ میلیون تومان از فروش این نمایشگاه از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.

دبیر آرت‌اكسپو همچنین از رایزنی با وزارت بازرگانی درباره معافیت مالیاتی بخش خصوصی برای خرید آثار هنری خبر داد و گفت: در حال رایزنی با وزارت بازرگانی هستیم تا موضوع معافیت مالیاتی بخش خصوصی را در خرید آثار هنری به تصویب برسانیم.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی خرید آثار هنری گفت: فرهنگسازی خرید آثار هنری مهمتر از بازاریابی برای آرت‌اكسپو است، همین كه آرت‌اكسپو بعد از چند سال سكوت توانست دوباره برگزار شود و مطرح شدن بحث بودجه نیم‌درصدی ارگان‌های دولتی برای خرید آثار هنری و تصویب اساس‌نامه‌ای برای برگزاری هر ساله آرت‌اكسپو از جمله اتفاقات بسیار خوب این اكسپو بود.

آرت‌اكسپوی رسمی تهران از یك دی‌ماه سال جاری با نمایش ‌۱۵۰۰ اثر از ۷۵۰ هنرمند در شاخه‌های خط، خط نقاشی، مجسمه‌،حجم و همچنین عكس در سه طبقه تالار وحدت كار خود را آغاز كرد، این آثار از سوی ۵۷ نگارخانه‌دار و مؤسساتی چون مؤسسه فرهنگی و هنری صبا، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، بنیاد حسن اسماعیل‌زاده، تعاونی نگارخانه‌داران و بنیاد آفتاب ارایه شده است.

این نمایشگاه از سوی دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همكاری بنیاد رودكی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی در تالار وحدت برگزار شده است.