جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی با حضور در کارگاه نقاشی که در فضای باز جنب موزه هنرهای معاصر برپا شده بود با محکوم کردن جنایات صهیونیست های غاصب علیه مردم بی دفاع غزه، اعتراض خود را نسبت به این حادثه جهانی اعلام کردند. فضای باز جنب موزه هنرهای معاصر از صبح روز گذشته میزبان هنرمندانی بود که برای دفاع از مردم بی گناه غزه جمع شده بودند و دست به خلق آثار خود در اعتراض به این اتفاق زدند. قسمتی از این محوطه با بنر بزرگی پوشیده بود که دو هنرمند در حال نقاشی بر روی آن بودند و در دیگر نقاط این مجموعه نیز هنرمندان به صورت پراکنده روی بوم هایی آثار خود را خلق می کردند.

دبیر کارگاه هنرمندان تجسمی در حمایت از مردم بی گناه غزه گفت؛ «تلاش ما بر این است تا حمایت هنرمندان را به عنوان حساس ترین قشر جامعه در کنار دیگر بخش ها نسبت به این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی نشان دهیم و به مردم بگوییم ما در بطن جامعه و با دلسوزی نسبت به جامعه و مردم آن زندگی می کنیم. در این کارگاه به مردم نشان می دهیم هنرمندان از جامعه جدا نیستند.» سعید فلاح فر با تاکید بر اینکه این کارگاه بهانه یی برای کارهای بزرگ تر است به ایسنا گفت؛ «امروز ما به بهانه نقاشی ایده آل های انسانی خود و افکارمان را نسبت به این رویداد جهانی به نمایش می گذاریم.»