در دهه فجر امسال ۳۰ طرح در بخش آب و فاضلاب هرمزگان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.حسین خادمی، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: همچنین در دهه فجر امسال طرح بزرگ ترین آب شیرین كن بندرعباس كلنگ زنی خواهد شد كه با اجرای این طرح بخش بزرگی از مشكلات آب شهر بندرعباس مرتفع خواهد شد.وی افزود: اگرچه اقدامات بسیار خوبی در بخش آب و فاضلاب شهرها انجام شده اما توسعه شبكه های آب شهرها، جمع آوری فاضلاب و نوسازی شبكه های توزیع آب شهرها از بزرگ ترین چالش های پیش رو است.وی تصریح كرد: امروز در زمینه برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شركت های آب و فاضلاب بالنده شده اند و در بخش های كنترل كیفیت آب و ارتقای نظام مشتركان جایگاه بسیار خوبی كسب كرده اند.