تا یک ماه دیگر یکی از معتبر ترین تورنمنتهای کشتی آزاد دنیا به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد.

برنامه‌ی مسابقات بین‌المللی كشتی آزاد جایزه بزرگ یاریگین كه در روزهای ۲۲ تا ۲۵ ژانویه (۳ تا ۶ بهمن) در كراسنویارسك روسیه برگزار خواهد شد به شرح زیر است:

● ۲۲ ژانویه (۳ بهمن):

ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ورود تیم‌ها

ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰ جلسه‌ی داوران

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰ كنفرانس مطبوعاتی

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ معاینه‌ پزشكی

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰ وزن‌كشی سه وزن نخست زنان و گروه‌های ۵۵ و ۸۴ كیلوی مردان

● روز ۲۳ ژانویه (۴ بهمن):

۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ دور مقدماتی اوزان سه وزن نخست زنان و اوزان ۵۵ و ۸۴ مردان

۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰ معاینه‌ی پزشكی

۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰ وزن‌كشی چهار وزن دوم زنان و اوزان ۶۰، ۶۶ و ۹۶ كیلوی مردان

۱۸:۰۰ الی ۱۸:۴۵ مراسم افتتاحیه

۱۸:۴۵ الی ۲۰:۳۰ مسابقات فینال و مراسم اهدای جوایز سه وزن نخست زنان و اوزان ۵۵ و ۸۴ مردان

● ۲۴ ژانویه (۵ بهمن):

۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ مسابقات دور نخست ۴ وزن دوم زنان و اوزان ۶۰، ۶۶ و ۹۶ مردان

۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰ معاینه‌ی پزشكی

۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰ وزن كشی اوزان ۷۴ و ۱۲۰ كیلوی مردان

۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ مسابقات فینال و مراسم اهدای جوایز چهار وزن دوم زنان و اوزان ۶۰، ۶۶ و ۹۶ زنان

● ۲۵ ژانویه (۶ بهمن):

▪ بازگشت تیم‌های زنان

۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ دور نخست اوزان ۷۴ و ۱۲۰ مردان

۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ مسابقات فینال اوزان ۷۴ و ۱۲۰ مردان