عارف ربطی تاكید كرد جام بین المللی تختی اسفند ماه امسال فقط در تهران برگزار می شود.

در حالی كه جلال صابریون رئیس هیئت كشتی همدان خبر داده بود كه این استان به صورت جدی خواهان میزبانی جام بین المللی تختی است، دبیر فدراسیون كشتی در این رابطه به فارس گفت: فاصله جام جهانی و جام تختی تنها سه روز است و ما نمی توانیم ۲ میزبان متفاوت را برای این ۲ تورنمنت در نظر بگیریم. ما هماهنگی های لازم را برای برگزاری جام تختی و جام جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به عمل آورده ایم و امكان تغییر در آن وجود ندارد.

جام جهانی كشتی آزاد در روزهای ۱۸ و ۱۹ و جام بین المللی تختی در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

این در حالی است كه دیگر مسابقه بین المللی كشتی فرنگی نیز در آخرین ماه سال جاری در شهر قم به انجام خواهد رسید.