مدیر تیم های ملی كشتی گفت: هر مسابقه برای كشتی گیران به اندازه یك ماه تمرین است، به شرطی كه برای لیگ وزن كم نكنند.

محمدعلی صنعتكاران اظهار داشت: اگر كشتی گیران در سطح تیم ملی، یك وزن بالاتر از وزن طبیعی خود مبارزه كنند تا مجبور به كاهش وزن در رقابت های لیگ نشوند، در كسب آمادگی آنها تاثیر خواهد داشت؛‌ اما اگر بخواهند هر جلسه چند كیلو وزن كم كنند این به ضرر آنهاست.

وی در مورد عملكرد المپیكی های كشتی در لیگ برتر تصریح كرد: تا جایی كه من مسابقات را زیر نظر داشتم فردین معصومی در فرم ایده آل نیست و باید در این مورد بیشتر فكر كند تا هر چه زودتر با تمرین بیشتر، به آمادگی مناسب دست پیدا كند.

صنعتكاران افزود: ملی پوشان را در سطح آمادگی خوبی ندیده ام. هنوز در مسابقات لیگ به آنچه كه می خواستیم دست پیدا نكرده ایم.

مدیر تیم های ملی كشتی خاطر نشان ساخت: ما فرصت كافی برای برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۰۹ تهران نداریم؛ اما ناچاریم در همین زمان اندك، تیم را جمع و جور كنیم. لیگ با ۴۰ روز تاخیر آغاز شد و این مسئله برنامه های ما را دچار مشكل كرد. كادر فنی مدت زیادی را برای تشكیل اردو بعد از پایان لیگ،‌ در اختیار ندارد.