تاسیس خانه هنرمندان استان مرکزی، پاسخگوئی به یک نیاز اساسی جامعه هنری این استان است.تاسیس این مجموعه از جمله طرح‌های فرهنگی و هنری است كه باید با همت همه مسئولین و هنرمندان این استان و همچنین حمایت دولت محترم نهم در این استان شکل گیرد. خانه هنرمندان استان مرکزی به همت شهاب الدین طالبی و حمیدرضا سیه پوش دو تن از هنرمندان این استان و با کمک معنوی هنرمندان وشخصیتهای علمی و مدیران اجرائی استان مرکزی در حال شکل گیری است.

طالبی که خود دانش آموخته رشته تئاتر و از موسسین خانه هنرمندان استان مرکزی است در این خصوص به دانانیوز گفت: تشكیل خانه‌هنرمندان این استان‌بهترین فرصت برای جامعه هنری است كه‌از توانمندی‌های خود استفاده كنند.

وی افزود: راه‌اندازی‌این خانه می‌تواند نقش مهمی در تبادل تجربیات هنرمندان و انتقال آموخته‌های پیشكسوتان آنان داشته باشد.

طالبی گفت:با تشكیل این خانه كه‌اساسنامه آن در حال آماده شدن‌است و در حال پیگیری مراحل ثبت این خانه می باشیم فعالیت‌های رفاهی نیز برای اصحاب فرهنگ و هنر انجام خواهد شد.

حمیدرضا سیه پوش موسس و دبیر خانه هنرمندان استان مرکزی نیز در گفتگو با دانانیوز ضمن بیان سختیهائی که برسر اینگونه فعالیتهای مردمی وجود دارد از مسئولین استان تقاضای همکاری و مساعدت نمود تا هرچه زودتر این نهال نوپا که تاثیرات زیادی درسرنوشت جامعه هنرمندان استان مرکزی خواهد داشت،شکل گرفته و به بالندگی برسد.

وی همچنین گفت: امیدواریم با اتکال بر عنایات الهی، عضویت کلیه هنرمندان استان مرکزی، این تشکل مستقل را تحکیم و تقویت نموده و در پیگیری و حل مشکلات حرفه ای و صنفی از جمله معضل اشتغال وبهره برداری از ظرفیتهای قابل توجه و استعدادهای متنوع و گسترده استان در این حوزه ها و نیز اصلاح نگرش مدیران به مقولات حوزه هنر و هنرمندان استان، تلاشهای پرثمر و فراگیری را شاهد باشیم.

منبع: خبرگزاری دانانیوز

محمدعلی مقیسه