مدیر كل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد از برگزاری آرت‌اكسپو در دیگر استان‌‌های ایران و همچنین كشورهای مختلف دنیا خبر داد.

محمود شالویی مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برپایی آرت‌اكسپوی ایران در سایر كشورهای دنیا نیز خبر داد و افزود: درصدد برگزاری اكسپوهای متعددی در تهران و سایر استان‌های كشور هستیم و همچنین برای برگزاری آن در خارج از كشور نیز رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم و هم‌اكنون منتظر نتیجه رایزنی‌های خود با دو كشور خارجی برای برگزاری آرت‌اكسپوی ایران هستیم كه در صورت رسیدن به توافق،‌اعلام خواهیم كرد.

وی گفت: برگزاری آرت‌اكسپو از این پس جزو برنامه‌های ثابت مركز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد خواهد بود و قرار است آرت‌اكسپوهای بعدی را با توجه به ظرفیت استان‌های متقاضی،‌ در دیگر استان‌ها نیز برگزار كنیم.

شالویی با اشاره به تقاضای مسئولان استان یزد به این منظور گفت: با راه‌اندازی موزه هنرهای معاصر استان یزد، مدیر كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، برای میزبانی آرت‌اكسپو اظهار علاقه‌ كردند كه البته موزه جدید هنرهای معاصر این استان نیز محل مناسبی برای برگزاری آرت‌اكسپو است.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه از راه‌اندازی دبیرخانه دایمی آرت‌اكسپو و حراج آثار هنری خبر داد و گفت:‌این دبیرخانه دائمی بعد از برگزاری آرت‌اكسپو راه‌اندازی خواهد شد و با شروع به كار آن، پیشنهاد‌های استان‌های متقاضی را برای میزبانی آرت‌اكسپو و حراج آثار هنری مورد بررسی قرار خواهد داد.