داور بخش نقاشی نخستین جشنواره تجسمی فجر گفت: هنگامی که جشنواره ها به اسامی متفاوت و پراکنده برگزار می شوند از اهمیت آن ها کاسته می شود از این رو جشنواره هنرهای تجسمی فجر می تواند در برگیرنده خرده جشنواره ها و بینال ها باشد.

ایرج اسکندری یکی از داوران بخش نقاشی نخستین جشنواره هنرهای تجسمی درخصوص این جشنواره گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر ،جشنواره ای خواهد بود معادل و مشابه جشنواره هایی که در دهه فجر در حوزه فیلم و موسیقی و ... برگزار می شود و این جشنواره در حوزه هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.

وی در خصوص لزوم برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: اگر بتوان چکیده مجموع خرده جشنواره ها و بینال ها را به نوعی در یک جشنواره مهم گردهم آورد و تحت یک نام برگزار شوند ، می تواند برای تمام هنرمندان تجسمی در سطح بین المللی جاذب باشد.

داور بخش نقاشی نخستین جشنواره تجسمی فجر تاکید کرد:وقتی که جشنواره ها به اسامی متفاوت و پراکنده برگزار می شوند از اهمیت آن ها کاسته می شود.

اسکندری افزود:اگر تمهیداتی که در خصوص فیلم فجر در نظر گرفته می شود در خصوص هنرهای تجسمی فجر نیز اجرا شود، جنبه بین المللی بودن این جشنواره می تواند بر اهمیت آن بیافزاید.

وی با اشاره به تجربه های کم حوزه هنرهای تجسمی در سطح بین الملل گفت: جز بنیال نقاشی جهان اسلام که در سطح منطقه و کشورهای اسلامی برگزار می شود جشنواره هنرهای تجسمی که در سطح وسیع برگزار شود را نداشتیم و اگر وزارت ارشاد بتواند چنین جشنواره ای را در سطح بین الملل به اجرا در آورد بسیار عالی است.

اسکندری در خصوص دعوت از وی جهت داوری بخش نقاشی گفت: از دبیرخانه با من تماس گرفته شده و پیشنهاد داوری این بخش به من داده شد.

این نقاش دوران انقلاب در خصوص وضعیت هنرهای تجسمی ایران در جهان اظهار داشت:از زاویه و دید منقدان خارجی هنرهای تجسمی ایران در دوره ۳۰ ساله بعد از انقلاب در ابعاد کمی و کیفی رشد چشم گیری داشته و در این زمینه توسعه داشته ایم.

وی در ادامه به تاثیر مقطعی پرداختن به حوزه هنر در ابعاد مختلف آن اشاره نمود و تصریح کرد: اگر بخواهیم برگزاری این جشنواره ها ماثرتر باشد باید از اشخاص مهم در بخش های کنفرانس و همایش ها دعوت به عمل بیاوریم.

اسکندری در حال آماده سازی اثری با تکنیک خاص خود و مخلوط مواد به روال آثار گذشته اش جهت ارائه به جشنواره هنرهای تجسمی فجر است.

ایسکانیوز می افزاید، ایرج اسکندری متولد ۱۳۳۵ لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی فوق لیسانس و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر عضو هیات علمی و رئیس دانشکده هنرهای تجسمی است. ایرج اسکندری نقاش دوران انقلاب است و یکی از هنرمندانی است که تقریبا در ۳ دوره مختلف (پیش، همزمان و بعد از انقلاب) آثاری با مضامین انقلابی دارد؛ از طراحی چهره امام گرفته تا نقاشی دیواری و طراحی نقش برجسته از جمله نقاشی میدان فلسطین و نقش برجسته میدان انقلاب و آثاری که در دهه۶۰ با موضوع انقلاب کار کرده است.