محمود شالویی مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفت: تاكنون استقبال بسیار خوبی از سوی بخش خصوصی و دولتی برای خرید از آرت‌اكسپو شده و این آمار رو به فزونی است.

به نقل از ستاد خبری آرت اكسپوی تهران، محمود شالویی مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روند برگزاری آرت اكسپو را بسیار خوب ارزیابی كرد و گفت: تاكنون استقبال بسیار خوبی از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی برای خرید از آرت اكسپوی تهران داشته‌ایم و همچنان آمار خریداران رو به فزونی است.

وی درباره مشاركت نهادهای دولتی برای خرید از آرت اكسپو هم گفت: نهادهای دولتی هم استقبال كرده‌اند، اما باز هم انتظار بیشتری داریم.

شالویی درباره خرید ارشاد از آرت اكسپو هم گفت: از سوی مؤسسه توسعه آثار تجسمی شناسایی آثار، برای خرید انجام شده است و مبلغ قابل توجهی برای خرید این مؤسسه در نظر گرفته شده است.

محمود شالویی همچنین تصریح كرد: آرت اكسپوی رسمی تهران با وجود مقارن شدن با ماه محرم،‌ بسیار موفق عمل كرده است.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران درباره انتخاب تالار وحدت برای برگزاری آرت اكسپو توضیح داد: چندین مكان مختلف را برای برپایی آرت اكسپو در نظر داشتیم كه از آن جمله سالن حجاب كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و محل دایمی نمایشگاه‌های تهران بود، اما متأسفانه به دلیل آن كه این مكان‌ها از قبل اجاره داده شده بود، این امكان برای ما فراهم نشد و به دلیل كمبود وقتی كه برای برگزاری آرت اكسپو داشتیم به ناچار تالار وحدت را انتخاب كردیم كه بتوانیم به موقع و به سرعت برنامه‌ریزی‌های آرت اكسپو را انجام دهیم.

وی با تأكید بر آن كه برگزاری آرت اكسپو از این پس جزء برنامه‌های ثابت مركز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد خواهد بود افزود: درصدد هستیم كه اكسپوهای متعددی را در تهران و سایر استان‌های كشور برگزار كنیم.

آرت اكسپوی رسمی تهران تا ۱۵ دی‌ماه در تالار وحدت برپاست.