برای انتخاب ۱۷ سهمیه مازندران در رقابت های انتخابی جام تختی،‌ مسابقه ای یك روزه در رستم كلای این استان برگزار خواهد شد.

مسابقات انتخابی جام بین المللی تختی دهه سوم بهمن ماه برای كشتی گیرانی كه تاكنون موفق به كسب سهمیه حضور در این تورنمنت نشده اند، برگزار خواهد شد.

فدراسیون كشتی بیشترین سهمیه حضور در این رقابت ها را با ۱۷ كشتی گیر از آن خود دارد.

برای انتخاب این نفرات،‌ فردا (شنبه) رقابتی انتخابی با حضور نزدیك به ۷۰ كشتی گیر در رستم كلای مازندران برگزار خواهد شد.

به گفته مصطفی میرعمادیان مربی كشتی این استان، وزن كشی رقابت ها امروز برگزار می شود.

مسابقات یك روز به طول می انجامد و كشتی گیران صبح و بعدازظهر فردا با هم به رقابت خواهند پرداخت.