مدیرعامل شركت توانیر گفت: ذخیره شبكه برق كشور در حال حاضر متغیر بوده و بین هزار تا ۲هزار مگاوات است.

محمد بهزاد اظهار داشت: میزان ذخیره برق در شبكه سراسری در حال حاضر در برخی از روزها هزار مگاوات و در برخی از روزها به ۲هزار مگاوات می‌رسد.

وی افزود: برای افزایش ضریب ذخیره برق طی سه سال آینده ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینكه از ابتدای سال جاری تاكنون ۱۹۱۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده است گفت:متوسط مصرف سرانه خانگی در كشور ما ۲۹۰۰ كیلووات ساعت در سال است در حالی كه متوسط مصرف جهانی زیر هزار كیلوولت ساعت می‌باشد بنابراین كشور ما ۵/۲ تا ۳ برابر خانواده جهانی برق مصرف می‌كند.

وی در خصوص ادعای سندیكای صنعت برق برای پرداخت خسارت دیركرد بدهی‌ها از سوی وزارت نیرو گفت: ما به هیچ وجه بدهی به پیمانكاران برق نداریم اما این كه آنها ادعای خسارت دیركرد بدهی‌ها را كرده‌اند باید در شورای عالی فنی بررسی شود.

وی افزود: نامه‌ای به ریاست جمهوری برای روشن شدن تكلیف این ادعا ارسال شده است اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

وی تاكید كرد: پیشنهاد وزارت نیرو به شورای عالی فنی این است كه پرداخت خسارت به اندازه سود اوراق مشاركت باشد كه هنوز تائید نشده است.