فنی ترین كشتی گیر جهان در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ گفت: نحوه برگزاری لیگ ۸۷ باعث شد دیگر تیمها رغبتی برای حضور در لیگ سال آینده نداشته باشند.

حسن رنگرز در ادامه اظهار داشت: قبلا هم گفته بودم كه كشتی فرنگی به لیگی احتیاج دارد كه در اندازه های آن باشد و اگر قرار است رقابتها برای رفع تكلیف باشد آن را برگزار نكنیم، بهتر است. با مسابقه ای كه امسال برگزار شده فكر نمی كنم تیمها در سال آینده رغبتی برای شركت در لیگ داشته باشند. وی افزود: تا این جای كار كه شاهد برنامه ریزی و برگزاری خوبی نبوده ایم. هر چند كه از ابتدای لیگ هم مشخص بود با توجه به پیش رو داشتن چند مسابقه و تورنمنت، لیگ با برنامه های كادر فنی تیم ملی تداخل خواهد داشت. در چنین فضایی نمی توان انتظار داشت تیمها استقبال خوبی از لیگ داشته باشند.

قهرمان كشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۰۱ تصریح كرد: امیدوارم سال آینده نگاه بهتری به مسابقات لیگ شود، در این زمینه احساس می كنم نیاز است چارت سازمان لیگ تغییر كند چون ما در حال حاضر كمیته لیگ داریم و این امر قدرت تصمیم گیری را از لیگ می گیرد. این مسأله در بحث تعویق هفته اول دور برگشت لیگ كاملا مشهود بود چون سازمان لیگ نمی خواست رقابتها به تعویق بیفتد اما با نظر كادر فنی تیم ملی هفته اول به زمان دیگری موكول شد. سرمربی سابق تیم ملی جوانان در مورد غیبت برخی كشتی گیران شاخص در جام یادگار امام خاطر نشان ساخت: اظهار نظر كردن در این مورد كاری یك سویه است چون كادر فنی با در نظر گرفتن جوانب امر، به برخی نفرات اجازه داده در رقابتها شركت نكنند البته این نفرات از كشتی گیران شاخص و دارای اعتبار كشتی فرنگی هستند اما بایستی شرایطی به وجود آید كه در مورد انتخاب ملی پوشان اوزان هفتگانه، شبهه عدم اجرای عدالت ایجاد نشود.