با وجود برپایی جلسه بررسی تخلف احتمالی در مسابقات انتخابی جام تختی، همچنان وضعیت سیدساجد جلالی برای حضور یا عدم حضور روی تشك نامعلوم است.

حضور جلالی در مسابقات انتخابی بروجرد در حالی رخ داد كه گفته می شد وی بعد از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش برای دومین بار، هشت سال از شركت در مسابقات محروم شده و هنوز هفت سال از محرومیت وی باقی مانده است.

در این شرایط روز یكشنبه جلسه ای با شركت محمدرضا یزدانی خرم و عارف ربطی رئیس و دبیر فدراسیون كشتی به همراه علی طاهری رئیس كمیته پزشكی این فدراسیون برگزار و نتیجه آن در قالب مصاحبه ای از طاهری، اعلام شد.

چنان كه از صحبت های سخنگوی سابق ستاد مبارزه با دوپینگ برمی آمد، فدراسیون كشتی و مسئولان برگزار كننده مسابقات انتخابی جام تختی مرتكب تخلفی نشدند، چون نام این كشتی گیر در فهرست دوپینگی های سایت فیلا دیده نمی شود و جلالی با استناد به این مسئله، در مسابقات بروجرد روی تشك حاضر شده است.

در این مصاحبه نیز ۲ بار بر مثبت بودن آزمایش دوپینگ جلالی تاكید شده بود، با این وجود وی پیش از مسابقات انتخابی نیز در چند میدان دیگر كشتی گرفته است.

با این شرایط همچنان در امكان كشتی گرفتن و یا محرومیت وی ابهام وجود دارد و این در حالی است كه وقتی آزمایش دوپینگ ورزشكاران به آزمایشگاه كلن آلمان ارسال می شود، نتیجه آن به صورت همزمان به سه نهاد ابلاغ می شود.

نادوی ایران، فدراسیون جهانی رشته مربوطه و همچنین وادا، نهادهایی هستند كه نتیجه را دریافت می كنند.

چنین روندی در مورد عباس نوری دیگر دوپینگی اخیر كشتی ایران اعمال شد و نام وی هم اكنون در سایت فیلا دیده می شود.

بعد از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ سیدساجد جلالی، نتیجه آن در نامه ای محرمانه به فدراسیون كشتی ابلاغ شده و در مورد آن اعلام عمومی نشده است.

با این شرایط این كشتی گیر اراكی می تواند شاكی خصوصی این پرونده باشد كه اگر دوپینگی است چرا از حضور او در مسابقات ممانعت نشده و حال كه قهرمانی مسابقات بروجرد را به خود اختصاص داده، مسئله او بحث انگیز شده است.