مدیر آب و فاضلاب خوی افزود : در ۹ ماهه سال جاری در بخش آب تعداد ۲۲۲۳ فقره انشعاب در شهرستان خوی واگذار شده است . رسول اکبری با اشاره به اینکه در طول این مدت ۱۵/۶ کیلومتر از شبکه این شهرستان توسعه یافته است تصریح کرد : در این مدت ۵۸۸/۷ کلیومتر از شبکه فرسوده آب نیز اصلاح شده است .

به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی ؛ وی از اصلاح انشعابات غیر فنی به تعداد ۱۳۴۵ فقره در بخش آب این شهرستان نیز خبرداد و خاطر نشان ساخت : در طول این مدت ۱۶۳۳ فقره از کنتورهای خراب مشترکین شهرستان خوی تعویض شده است .

پاشازاده حجم آب تولیدی این شهرستان را ۱۲۹۷۱۰۰۰ متر مکعب عنوان کرد و گفت : در این مدت ۲۳۹۰ فقره شیر قطع کن ، مرئی سازی شده است .

وی از واگذاری ۹۵۹ فقره انشعاب در بخش فاضلاب این شهرستان نیز خبر داد و تصریح کرد : در طول این مدت ۹۴۳ فقره انشعاب نصب شده و به طول ۲۹۵/۱۱ کیلومتر، شبکه توسعه یافته است .

طبق این گزارش . مدیر امور آب و فاضلاب خوی از ۱۶۱ فقره همسطح سازی دریچه منهول این شهرستان نیز خبر داد و افزود : در این مدت ۴۳۲۴۰۰۰ مترمعکب فاضلاب این شهرستان تصفیه شده است .

سیدیاسر غنیزاده