وزیر نیرو نگران قطع تولید نیروگاه ها پس از واگذاری است. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح گفت: بارها به كمیسیون انرژی مجلس رفته و از صنعت آب و برق دفاع كرده ام و حالا براساس نظر من در كشور تصمیم سازی می شود. وزارت نیرو از گذشته دارای مجموعه كارشناسی و فنی بوده تصمیم سازی ها ی آن نیز از روی حكمت است و نباید فقط برای واگذاری به وزارتخانه فشار وارد كرد.

● از عملكرد نیروگاه ها با جدیت دفاع می كنم

وی ادامه داد: من از عملكرد نیروگاه ها با جدیت دفاع می كنم، زیرا نخبگان كشور آنها را اداره می كنند. چرا همواره سخن از راندمان می زنیم و بعد بحث فرسودگی شبكه ها را مطرح می كنیم. در حالی كه قانون اعلام كرده یكبار باید شبكه ساخته شود و برای ترمیم و اصلاح آن، وجوهی دریافت شود، ولی قانون راه را برای این كار بسته است و حال كه تحمل خاموشی را هم نداریم، وزارت نیرو باید چه كاری انجام دهد.

● نگران قطع تولید پس از واگذاری هستم

وی با ابراز نگرانی از اینكه اگر نیروگاه ها واگذار شده و تولید قطع شود، آن وقت چه كنیم، گفت: همین نگرانی، علت طولانی شدن واگذاری هاست، اما حال بستر فراهم شده و اعلام می كنم كه همكاران من در وزارت نیرو تاكنون كار حرفه ای خصوصی نكرده اند. ایراداتی كه گرفته می شود، غافل از آن است كه ما در وزارت نیرو كار كارشناسی برای آماده شدن نیروگاه ها به منظور واگذاری انجام داده ایم و من همه شما را دعوت به همكاری می كنم تا در وزارت نیرو حضور یافته و برای رفع این مشكل راهكار ارائه دهید.