بهره‌برداری حداكثر و بهینه از جریان دائمی رودخانه قودوخ بوغان در طول سال، عدم نیاز به احداث سالیانه سردهانه‌های موقت انحراف مسیر، جلوگیری از خسارات ناشی از جریان سیلابی به رودخانه ملهذان و جلوگیری از انشعاب بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از مهمترین اهداف احداث این طرح است.

این پروژه با سرریز آزاد به ارتفاع ‌‌٨/١ متر و كانال سنگی با مقطع مستطیلی به طول ‌‌٥٥٠ متر است كه از سال ‌‌٨٦ توسط سازمان جهاد كشاورزی استان شروع و در دهه فجر امسال به بهره‌برداری رسید.

همچنین در آیین افتتاح از این پروژه، محمدپور، فرماندار خوی گفت: در دهه فجر امسال ‌‌٢ هزار و‌‌٣٥٠ پروژه آماده‌ بهره‌برداری است كه نسبت به دهه‌های گذشته از نظر هزینه ‌‌٥ برابر افزایش داشته است.

وی افزود: ‌‌٢٥ پروژه در بخش اقتصادی از محل بنگاه‌های زودبازده است كه بالغ بر ‌‌٦٠٠ متر در این ‌‌٢٥ پروژه مشغول فعالیت هستند و ‌‌٦٥٠ میلیارد ریال در سال جاری برای احداث این پروژه‌ها هزینه شده است كه ترمینال بین شهری خوی و ‌‌٣٨ پروژه مخابراتی مهمترین این طرح‌ها است.

حامد کاظم زاده خوئی