شبكه برق كشور هم اكنون در وضعیت پایداری قرار دارد كه بر همین اساس، ذخیره ۳ هزار مگاواتی در شب های قبل برای كشور حادث شده است. مسعود حجت مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق كشور درگفتگو با مهر گفت: شبكه برق كشور در شب های گذشته به طور متوسط بیش از ۳ هزار مگاوات ذخیره داشته است كه این به بركت هوای مناسب و همكاری خوب وزارت نفت در تحویل گاز و سوخت مایع است.مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق كشور افزود: البته نیروگاههای برق آبی كشور در تابستان گذشته، سهم اندكی در تامین برق داشته اند، در زمستان نیز كمبودی در زمینه تامین برق مورد نیاز مردم حس نشده است، البته سوخت رسانی وزارت نفت نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است. وی اظهار داشت: چنانچه وضعیت منابع آبی كشور مثل سالهای نرمال ۸۵ و ۸۶ باشد، تابستان را بدون خاموشی سپری خواهیم كرد؛ولی اگر مثل پارسال، سال خشكی را در تابستان داشته باشیم ممكن است با مشكلاتی مواجه شویم.حجت تاكید كرد: به هرحال سعی ما ذخیره سازی آب برای تابستان سال آتی است كه بتوانیم حداكثر استفاده از برق آبی ها را برای تابستان آینده به عمل آوریم، البته پیش بینی های هواشناسی مبنی بر این است كه شاید بهار آتی خیلی خشك نباشد و ما تابستان را به سلامت بگذرانیم.