دبیر فدراسیون كشتی گفت: در مسابقات لیگ،‌ عدم اجرای فن كاملا مشهود بود و این برای كشتی ایران خطرناك است.

عارف ربطی اظهار داشت: باعث تاسف است كه تمایلی برای اجرای فن بین كشتی گیران ایرانی وجود ندارد و آنها فقط منتظر اجرای توست هستند كه با بخت و اقبال برنده مبارزه شوند. با این قوانین، انگیزه اجرای فن در بین كشتی گیران هر ۲ رشته آزاد و فرنگی از بین رفته است. شاید اروپایی ها این سبك كشتی را دوست داشته باشند؛ اما این مورد در مورد ایران صادق نیست و همه دنبال كشتی فنی هستند.

وی تاكید كرد: باید مسابقات لیگ را همانند برخی كشورها با قانونی اجرا می كردیم كه شاهد اجرای فن باشیم. در مسابقه ای كه فن اجرا نمی شود باید هر ۲ نفر بازنده اعلام شوند. لیگ باید در راستای پیشرفت كشتی باشد؛ اما افكار مادی بر این رقابت ها حاكم شده است.

دبیر فدراسیون كشتی خاطر نشان ساخت: زمانی كه ما كشتی می گرفتیم فنون زیادی بین كشتی گیران ردوبدل می شد. به یاد دارم كه در مبارزه من و ساونسیان نتیجه ۱۷ بر ۱۱ حاصل شد و فنون مختلفی در این كشتی اجرا كردیم؛ اما امروز تماشاگران، مربیان، رسانه ها و كشتی گیران از تماشای مبارزه ها لذت نمی برند. نباید خودمان را گول بزنیم،‌ این یك واقعیت است.