نجات‌الله علی‌نژاد امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های اداره برق خوی اظهار داشت: به منظور بهینه‌سازی روشنایی و مدیریت مصرف، جایگزینی چراغ ۷۰ وات به تعداد ۱۵۰۰ دستگاه در سطح شهر با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیون ریال صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح جایگزینی ۱۱ هزار شعله لامپ كم مصرف ۲۳ وات در روستاها با اعتبار ۱۶۵ میلیون ریال و توزیع ۷۵ هزار شعله لامپ كم مصرف ۲۳ وات بین مشتركان با اعتبار ۸۶۲ میلیون ریال تصریح كرد: برق‌رسانی به روستای گزدگن با اعتبار ۶۵۰ میلیون ریال به طول خط ۲۰ كیلو وات از محل اعتبارات استانی و برق‌رسانی به روستای دوه‌آغلی و جلیقو با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات توانیر به بهره‌برداری رسیده است.

علی‌نژاد احداث روشنایی معابر بلوار شهید صفرزاده از میدان هواشناسی تا میدان شهید حاجی حسینلو با شبكه‌ای به طول ۱۴۴۱ كیلومتر و با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال و احداث روشنایی معابر بلوار شهید سیستانی‌زاده تا تقاطع بلوار قمری‌اصل با طول شبكه ۴۳۰۰ متر و با اعتبار ۱۵۰۰ میلیون ریال را از جمله پروژه‌های افتتاحی عنوان كرد.

مدیر امور برق خوی اضافه كرد: چاه‌های كشاورزی با خط ۲۰ كیلو وات و به طول ۴۷۰ میلیون ریال در این شهرستان ظرفیت‌سازی شده است.

حامد کاظم زاده خوئی