برای ۲۳ پروژه شاخص شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ۳۷۳ میلیون و ۱۶۱هزارریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش سایت شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، همزمان با فرارسیدن سی امین سالگرد پیروزی انقلاب ایران طرح های شاخص شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به بهره برداری می رسد. این گزارش حاكی است: پروژه های احداث و بهینه سازی ۳۰۳ دستگاه پست زمینی و هوایی، احداث و بهینه سازی ۱۴۵ كیلومتر شبكه فشار ضعیف هوایی، احداث و بهینه سازی ۲۳۵ كیلومتر شبكه فشار ضعیف زمینی، احداث و بهینه سازی ۱۰۷ كیلومتر شبكه فشار متوسط زمینی از جمله مهمترین طرح ها ی قابل بهره برداری در ایام دهه فجر است.

گفتنی است:احداث و بهینه سازی ۲۷ كیلومتر شبكه فشار متوسط هوایی، احداث و بهینه سازی۶۰ كیلومتر شبكه روشنایی معابر، تهیه سیستم جامع برنامه ریزی، تهیه سیستم جامع مالی، قرائت و مانیتورینگ لوازم اندازه گیری دیماندی اولیه به صورت SMS و بهینه سازی و توسعه سامانه ۱۲۱ نیز از مهم ترین طرحهای شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ است. شایان ذكر است: قرائت كنتور از راه دور با استفاده از شبكه «DLC »برج تهران، پروژه كنترل انرژی اكتیو با استفاده از«ASVC»، تهیه سیستم ناوگان حوادث« GPS» و «AVL» خودرو و همچنین تهیه سیستم تعمیرات پیشگیرانه PM از دیگر پروژه ها ی این شركت برای افتتاح درایام دهه فجر به شمار می آید. گفتنی است:برای اجرایی شدن ۲۳ پروژه شاخص شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ۳۷۳ میلیون ۱۶۱هزارریال اعتبار هزینه شده است.