معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، گفت: هم‌اكنون مجوز احداث بیش از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه برق به بخش خصوصی صادر شده كه در مراحل مختلف ساخت و بهره‌برداری قرار دارد.

داوود منظور در گفتگو با ایرنا، افزود: حضور پیاپی بخش خصوصی در صنعت برق مشوق آن است كه بتوان بهای تمام شده تولید برق را كشف كرد، از این رو، بروز هر تحول اقتصادی و واقعی شدن قیمت‌ها به ایجاد خودكفایی در منابع مالی صنعت برق كمك خواهد كرد.معاون وزیر نیرو اظهار كرد: با توجه به محدودیت‌های قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ كه بخش دولتی نمی‌تواند در احداث نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری كند، زمینه ورود بخش خصوصی برای تولید نیروگاهی فراهم شده و تمام سرمایه‌گذاری‌ها از سوی این بخش انجام می‌شود.