۱۸ فرنگی كار به اردوی تیم ملی كشتی فرنگی دعوت شدند. اردوی تیم ملی كشتی فرنگی به منظور حضور در رقابتهای جام جهانی و جام وهبی امره تركیه از ۲۱ دیماه آغاز می شود كه از ۷ ملی پوش حاضر در مسابقات جهانی دانمارك، تنها مسعود هاشم زاده ملی پوش ۱۲۰ كیلوگرم كنار گذاشته شده است. در مسابقات جهانی دانمارك در حالی كه هاشم زاده می توانست حداقل با پنجم شدن باعث قهرمانی ایران شود، با نمایش ضعیف خود خشم محمد بنا را برانگیخت تا سرمربی تیم ملی اعلام كند كه هاشم زاده دیگر در تیم او جایی ندارد. حالا بنا هم به حرف خود عمل كرده و این كشتی گیر ۱۲۰ كیلویی را دعوت كرده است. اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح ذیل هستند:

۵۵ كیلوگرم: حمید سوریان (تهران)، محسن حاجی پور (مازندران) و محمد حاتمی (خوزستان)

۶۰ كیلوگرم: امید نوروزی (فارس) و عبدالمحمد پاپی (لرستان)

۶۶ كیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل)، سعید عبدولی (خوزستان) و آزاد محمدعلیپور (كردستان)

۷۴ كیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران) و آرمین رضازاده (مازندران)

۸۴ كیلوگرم: حبیب الله اخلاقی و مجتبی كریم فر (خوزستان)، طالب نعمت پور (لرستان) و سامان طهماسبی (كردستان)

۹۶ كیلوگرم: امیر علی اكبری (تهران) و بابك قربانی (كرمانشاه)

۱۲۰ كیلوگرم: محسن بشینجی (خراسان رضوی) و محمد قربانی (كرمانشاه)