به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی ، درستی بخشدار بخش ایواوغلی خوی گفت : حفر جدید آب در روستای ولدیان و لوله گذاری و پمپاژ آب تا منبع با اعتبار ۳ میلیارد ریال - حفر یك حلقه چاه عمیق در روستای پیركندی و لوله گذاری آن تا منبع با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال وآغاز عملیات بهسازی لوله های فرسوده در روستای زارعان با اعتبار قریب به یك میلیارد و پانصد میلیون ریال از جمله پروژه های آب و فاضلاب روستائی در بخش ایواوغلی است .

بر اساس این گزارش ، بخشدار ایواوغلی همچنین با بیان اینکه با همکاری شوراهای اسلامی دهیاران و بخشداران و مشاركت مردمی در روستاهای بیلوار و زارعان ساختمان دهیاری احداث می شود تصریح کرد : عملیات عنلیات ساختمانی این دهیاریها امسال شروع شده است افزود :هم اکنون این پروژه های ساختمانی دارای پیشرفت ۷۵درصدی هستند .

سیدیاسر غنیزاده