نفرات تیم ملی كشتی فرنگی اعزامی به مسابقات جهانی دانمارك و قهرمانی آسیا در تایلند، نفرات تیم جوانان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در سال ۲۰۰۹، نفرات اول مسابقات قهرمانی بزرگسالان كشور در خرم‌آباد، نفرات اول تا سوم مسابقات انتخابی جام یادگار امام (ره) و نفرات منتخب كمیته فنی بزرگسالان می‌توانند در این رقابت‌ها شركت كنند.

رقابت‌های كشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روزهای ۵ تا ۷ اسفندماه در شهرستان قم برگزار می‌شود.

همچنین مسابقات انتخابی این جام روزهای ۳۰ دی تا ۱ بهمن ماه برگزار می‌شود كه نفرات مجاز در این مسابقات به ترتیب زیر هستند:

- نفرات دوم تا پنجم مسابقات قهرمانی كشور در خرم‌آباد

- نفرات اول مسابقات جوانان قهرمانی كشور در شیراز

سهمیه استان‌ها نیز به شرح زیر است:

۱- لرستان ۱۰ نفر ۲- خوزستان ۹ نفر ۳- مازندران ۸ نفر ۴- فارس ۷ نفر ۵- تهران ۶ نفر ۶-كرمانشاه ۵ نفر ۷- كردستان ۴ نفر ۸- خراسان رضوی ۳ نفر ۹- قم ۲ نفر۱۰- سایر استان‌ها هر كدام ۱ نفر ۱۱-سهمیه كادر فنی ۲۰ نفر ۱۲- استان میزبان ۷ نفر