محسن سوریان، سرمربی تیم كشتی فرنگی سونی تهران گفت: در هفته چهارم لیگ فرنگی برای پیروزی به مصاف گاز اردبیل می رویم.وی اظهار داشت: گاز اردبیل تیم یكدستی است.

ارنج دقیق این تیم را نمی دانم؛ اما بنا را روی برد تیم سونی گذاشته ایم و برای كسب پیروزی روی تشك خواهیم رفت. وی در مورد وضعیت تیمش تصریح كرد: شرایطمان بد نیست. همه از آمادگی نسبی بهره می برند. فكر می كنم غیر از ۲ تیم سونی و گاز كرمانشاه، اگر تیمی ادعایی داشته باشد گاز اردبیل است. در حالی كه بعد از برگزاری هفته چهارم لیگ، مسابقات یك هفته تعطیل خواهد شد، سوریان گفت: تمرینات ما بدون وقفه پیگیری خواهد شد چون در هفته پنجم دور رفت با تیم گاز كرمانشاه كه اصلی ترین حریفمان به شمار می رود مسابقه داریم.