مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران گفت: اعتراض برخی از مشتركان آب به این دوره از قبوض خود به دلیل اعمال جریمه‌های بیش از الگوی مصرف خود مشتریان بوده است.

اصغر قربانی در گفت‌وگو با فارس افزود: چنانچه مشتركان تهرانی ماهانه ۱۸ هزار متر مكعب در ماه آب مصرف‌كنند مشمول افزایش پرداخت جریمه نشده و از یارانه دولت برخوردار می‌شوند، اما اگر مصرف آب مشتركان از این عدد بیشتر شود، براساس مكانیزم الگوی مصرف و ضرایب جریمه، قیمت آب مصرفی شان افزایش خواهد یافت.

وی با تأكید براینكه تعرفه و نرخ آب افزایش نداشته است، گفت: مشتركان آب در مصرف خود باید دقت‌نظر بیشتری داشته باشند؛ چراكه هر مشتركی كه بیش از الگوی مصرف آب مصرف كند، جریمه او پلكانی محاسبه خواهد شد.

قربانی در پاسخ به اینكه اعمال تبصره ۳ بر روی قبوض آب آیا با مصوبه شورای شهر بوده است، اظهار داشت: اعمال تبصره ۳ سالهاست كه اجرا می‌شود اما به تازگی برای شفاف شدن این وضعیت تبصره ۳ بر روی قبوض تهرانی‌ها اعمال می‌شود.

وی افزود: تبصره ۳ برای توسعه طرح‌های آب و فاضلاب است كه در سال ۷۷ به تصویب رسید و با اعمال این تبصره مشتركان به پروژه‌های بزرگ و آبرسانی كمك می‌كند.