در هفته‌ی چهارم لیگ برتر كشتی آزاد، گاز مازندران صدرنشین گروه اول میهمان ماكیان بروجرد است كه "مهدی تقوی" تنها طلایی كشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی، همچنان كشتی نمی‌گیرد.

سعید احمدی یا مصطفی آخوندی كشتی‌گیر وزن ۶۶ كیلوگرم گاز مازندران در این مسابقه هستند. همچنین احتمال دارد رضا یزدانی نیز این هفته در ۹۶ كیلو به میدان رود.

تركیب گاز مازندران برای مسابقه با ماكیان بروجرد به ترتیب زیر است:

۵۵ كیلوگرم: مهران رضازاده

۶۰ كیلوگرم: تقی داداشی

۶۶ كیلوگرم: سعید احمدی - مصطفی آخوندی

۷۴ كیلوگرم: سعید توكل

۸۴ كیلوگرم: سعید واگذاری

۹۶ كیلوگرم: رضا یزدانی - اباذر اسلامی

۱۲۰ كیلوگرم: كمیل قاسمی