امیر توکلیان افزود: در دیدار با تیم رشد دانه گرگان باید پیروز میدان می شدیم، اما اشتباهات داوری کاری با تیم ما کرد که دیگر توان کمر راست کردن را نداشتیم.

وی با اشاره به اوزان ۵۵، ۶۶ و ۷۴ کیلوگرم این پیکار گفت: ما در این اوزان بیش از آنکه از حریف شکست بخوریم اسیر ناداوری و اشتباهات مکرر قضاوت شدیم.

سرمربی تیم راه آهن خراسان شکست در وزن ۱۲۰ کیلوگرم را عامل اصلی ناکامی در هفته سوم ندانست و ادامه داد: به هیچوجه نمی توان شکست هادی پورعلیجان را دلیل اصلی باخت راه آهن شمرد، چراکه اگر تیم ما در آن سه وزن می توانست به امتیاز پیروزی دست یابد احتیاجی به برد ۱۲۰ کیلوگرم نداشتیم.

توکلیان با اظهار امیدواری به صعود تیم خود گفت: با این شکست کار ما کمی دشوارتر شده اما هنوز امید به صعود و قرارگرفتن در جمع چهار تیم برتر لیگ داریم، منتهی باید در دور برگشت حتما در مقابل تیم های ملایر و گرگان به پیروزی دست یابیم.

وی در رابطه با مصدومیت یکی از کشتی گیران اصلی تیم خود گفت: رسول توکلی پس از دیدار در مقابل نفت تهران دچار درد شدید آپاندیس شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این حساب در حال حاضر کشتی گیر اصلی وزن ۹۶ کیلوگرم ما از ترکیب خارج شده و متاسفانه کار ما را در ادامه راه کمی سخت تر کرده است.

گفتنی است تیم راه آهن خراسان روز گذشته /دوشنبه/ در حالی نتیجه دیدار برابر رشد دانه گرگان را واگذار کرد که می توانست با کسب یک پیروزی خارج از خانه در هفته سوم به عنوان تیم دوم گروه خود وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشد.