علی اشکانی، کاپیتان اسبق تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان افزود: قبل از آغاز رقابتهای لیگ به دلیل عدم حمایت مالی شرکت ملی گاز و جذب اسپانسر مالی قصد انصراف از رقابتهای لیگ را داشتیم، اما به هر ترتیب با توجه به فرنگی کاران بومی و مستعد استان تصمیم گرفتیم با دست خالی در لیگ حاضر شویم.

وی ادامه داد: ما در دیدار مقابل تیم گاز کرمانشاه مغلوب تیمی شدیم که با ۷۰۰ میلیون اعتبار بسته شده بود و در تمامی اوزان خود از نفرات اول و دوم کشور استفاده می کرد. در واقع شکست ما در مقابل نفرات تیم ملی رقم خورد و این نتیجه کاملا قابل پیش بینی بود.

سرپرست تیم گاز اردبیل با اشاره به مشکلات مالی این تیم گفت: پس از اینکه نتوانستیم اسپانسر مورد نظرمان را جذب کنیم با تمام کشتی گیرانمان قرار داد سفید امضا کردیم و فقط برای کسب اولیت تجربه حضور در رقابتهای لیگ، وارد این عرصه شدیم.

اشکانی حضور تیم گاز اردبیل در رقابتهای لیگ را نوعی سرمایه گذاری خواند و افزود: می توانستیم براحتی از لیگ کنار بکشیم و این همه سختی و انتقاد را تحمل نکنیم، اما ماندیم تا به هر نحوی آغازگر تیمداری استان اردبیل در رشته کشتی باشیم.

کاپیتان اسبق تیم ملی اظهار داشت: ما امسال به جوانان و فرنگی کاران بومی میدان دادیم تا در سالهای آتی با برخورداری از حمایت های مالی مناسب بتوانیم با تجربه بیشتری در لیگ شرکت کنیم.

وی در پایان به رفتن برخی از کشتی گیران این تیم اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات مالی تیم گاز اردبیل باعث شد تا چندین فرنگی کار مورد نظرمان از ترکیب تیم بروند و تیم ما را در سخت ترین شرایط تنها بگذارند.