در چاچوب این مسابقه ها، بعدازظهر دوشنبه دو مسابقه در شهرهای ایذه و کرمانشاه برگزار شد.

در شهرستان ایذه، تیم آنزان ایذه مقابل تیم شهدای نیروی زمینی ارتش با نتیجه ۵ بر ۲ برنده شد و در شهر کرمانشاه نیز تیم گاز کرمانشاه مقابل تیم گاز اردبیل به برتری ۶ بر یک رسید.

نتایج کامل این دو مسابقه در وزن های مختلف از این قرار است:

/اسامی کشتی گیران تیم های آنزان ایذه و گاز کرمانشاه، اول آمده است/

** آنزان ایذه با شهدای نیروی زمینی ارتش، برنده آنزان ایذه ۵ بر ۲

۵۵ کیلوگرم: رضا اسدپور با محسن رحمتی، برنده اسدپور صفر بر یک، ۶ بر صفر و ۲ بر صفر.

۶۰ کیلوگرم: داوود عباسی با سیاوش دوستداریان، برنده دوستداریان یک بر صفر و ۴ بر یک.

۶۶ کیلوگرم: جان محمد داوودی با حمید دریکوندی، برنده دریکوندی یک بر صفر و ۳ بر ۲.

۷۴ کیلوگرم: بهروز کبیری با سامان سلیمی، برنده کبیری با ضربه فنی.

۸۴ کیلوگرم: علی قیطاسی با مسلم رنجبر، برنده قیطاسی یک بر صفر و یک بر صفر.

۹۶ کیلوگرم: مجتبی کبابی از تیم آنزان ایذه، بدون حریف برنده شد.

۱۲۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده با مهدی بابایی، برنده باباجان زاده ۴ بر صفر و ۳ بر صفر.

** گاز کرمانشاه با گاز اردبیل، برنده گاز کرمانشاه ۶ بر یک.

۵۵ کیلوگرم: محمد فقیری با محمدمهدی کوثری، برنده فقیری یک بر صفر و یک بر صفر.

۶۰ کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی با مجید یعقوبی، برنده پاپی یک بر صفر و یک بر صفر.

۶۶ کیلوگرم: سعید عبد ولی با حامد بابازاده، برنده عبد ولی ۴ بر صفر و یک بر صفر.

۷۴ کیلوگرم: حمید ریحانی با خلیل عبداللهی، برنده ریحانی یک بر صفر و یک بر صفر.

۸۴ کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی با داوود اخباری، برنده اخلاقی یک بر صفر و یک بر صفر.

۹۶ کیلوگرم: بابک قربانی با رضا فرضی زاده، برنده قربانی ۵ بر صفر و ۴ بر صفر.

۱۲۰ کیلوگرم: محمد قربانی با امیر علی اکبری، برنده علی اکبری یک بر صفر و ۳ بر یک.