به نقل از فدراسیون کشتی، از آنجا که رقابت‌های کشتی بازی‌های غرب آسیا که دی ماه سال جاری در سوریه برگزار می‌شود در تقویم فدراسیون جهانی کشتی قرار ندارد، فیلا با حضور ایران در این رقابت‌ها مخالفت کرد.

با توجه به قوانین فدراسیون بین المللی کشتی اگر کشوری از اعضای فدراسیون جهانی در رقابتی که در تقویم این فدراسیون قرار نداشته باشد و با حضور بیش از سه تیم بین‌المللی برگزار شود، شرکت کند از طرف این فدراسیون جریمه خواهد شد.

عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی با تأیید این خبر گفت: با توجه به استعلام از فیلا و رأی این مسئولان فیلا، تیم کشتی ایران در بازی های غرب آسیا شرکت نخواهد کرد.