در صورت موافقت فدراسیون در یك تورنمنت بین‌المللی شركت می‌كنیم

سرمربی تیم ملی كشتی آزاد جوانان گفت: مرحله جدید اردوی تیم ملی كشتی آزاد جوانان پس از پایان اردوی فرنگی‌كاران آغاز می‌شود.

مجید خدایی سرمربی تیم ملی كشتی آزاد جوانان ایران با بیان این مطلب افزود: پس از پایان مرحله اول اردوی تیم ملی كشتی آزاد جوانان كه تا حدود زیادی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافتیم، قرار است پس از جلسه چند روز آینده با رئیس فدراسیون كشتی كه در آن برنامه‌های آینده خود را به همراه گزارش مرحله اول اردو به ایشان ارئه می‌دهیم، در مورد زمان شروع مرحله دوم اردو تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش خود را به كار می بریم تا برای اینكه از برنامه پیش‌بینی شده عقب نمانیم مرحله جدید اردو را پس از پایان اردوی فرنگی‌كاران جوان در محل خانه كشتی آغاز كنیم.

خدایی تصریح كرد: با توجه به اینكه تعداد محدودی از كشتی‌گیران جوان در رقابت‌های لیگ حضور دارند بنابراین برگزاری این رقابت‌ها تداخلی با اردوهای تیم ملی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان كرد: برنامه ویژه ما پس از سال نو آغاز می‌شود و برای این زمان حضور در چند تورنمنت بین‌المللی را در برنامه داریم و امیدوارم در صورت موافقت فدراسیون كشتی پیش از پایان سال نیز در یك تورنمنت بین‌المللی شركت كرده تا از میزان آمادگی نفرات موردنظر خود آگاهی پیدا كنیم.