سرمربی پیشین تیم کشتی نونهالان گفت: بیشتر تیمها پس از رقابتهای المپیک با ترکیبی دگرگون شده و جوان در رقابتهای جهانی حاضر می شوند.اسرافیل دودانگه با بیان این مطلب افزود: با توجه به این شرایط ما کار دشواری را در دانمارک پیش رو نداریم و بهتر است مربیان ما نیز در اوزانی که دچار تردید هستیم از کشتی گیرانی که آینده به متعلق به آنهاست استفاده کنند.

وی تاکید کرد: به این ترتیب در وزن ۵۵ کیلوگرم این حق حسن رحیمی کشتی گیر جوان وبی ادعای تهرانی است که راهی رقابتهای جهانی دانمارک شود زیرا در مسابقات انتخابی اول شده و در رقابتهای جوانان جهان نیز صاحب مدال طلا شده است.

دودانگه تصریح کرد: در سالهای نه چندان دور امیر خادم که مدیر تیمهای ملی بود دبیر جوان را جایگزین طلایی باسابقه کرد. این حرکت می تواند برای مربیان تیم ملی ما الگو باشد.

وی تاکید کرد: البته در وزن ۸۴ کیلوگرم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد چاره ای جز برگزاری مسابقه انتخابی ندارد تا نفر برتر راهی رقابتهای جهانی دانمارک شود.

دودانگه تصریح کرد: در برخی اوزان نظیر ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم ما بهتر از تقوی و ابراهیمی نداریم اما کادر فنی نباید در وزن ۱۲۰ کیلوگرم با کنار گذاشتن جوانانی نظیر آذرشکیب، رسولی و رضایی، معصومی که سالهای پایان کشتی خود را پشت سر می گذارد با شرکت ندادن در رقابتهای انتخابی در پرقو بخواباند.

وی اظهار داشت: کشتی تهران در حال بازگشت به دوران اوج است و در این میان باید به مربیان سازنده و بی ادعای تهرانی توجه بیشتری شود.