محمّد علی‏آبادی وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد برای وزارت نیرو در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب در مورد ارتباط مدرک علمی و پست اجرایی توضیح داد : وزارت نیرو به‌جای انتصاب فردی با مدرک برق یا الکترونیک، بیشتر نیازمند یک مدیر با برنامه استرتژیک است که ارتباط مناسبی با مجلس، دولت و نهادهای تأثیرگذار داشته باشد و بتواند برای این حوزه، کار مؤثّری انجام دهد.

وی درباره انتقادهای وارده در خصوص مرتبط نبودن مدرک تحصیلی‌اش با گزینه وزارت نیرو گفت : رشته تحصیلی‌ام کاملاً منطبق با وزارت نیروست و بیشتر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در حوزه نیرو، منطبق با حوزه ساختمان است.

وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد باید توجّه داشت که خود وزیر شخصاً پای پروژه‌ها حضور ندارد و همواره گروه مشاوران وزیر هستند که در اجرای پروژه‌های مختلف وی را همراهی می‌کنند. در نهایت، وزیر تنها پیگیر اجرای فنّی و صحیح پروژه‌هاست.

وی ادامه داد : به همین دلیل مهم‌تر از ارتباط مستقیم تخصّص علمی برای وزرا، استفاده از مشاوران متخصّص در این امر است.

وی وجود مشاوران، پیمانکار، کارفرما و عامل یک چهارم نظارت برای ساخت و نظارت بر این پروژه‌های عمرانی را در ساخت و اجرای پروژه‌های عمرانی مؤثّر دانست و افزود : سد را که وزیر نمی‌سازد و به این جهت انتقادی که برخی از دوستان به معرّفی وزیری بدون تخصّص برق و الکترونیک وارد می‌کنند، صحیح نیست.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد : تخصّص وزیر، دستگاه را نمی‌سازد بلکه وزیر باید فردی باشد که در رده‌های پایینی خدمت کرده و بتواند یک دستگاه را اداره کند.

علی‏آبادی درباره ارتباط تخصّص وی با گزینه وزارت نیرو گفت : بررسی مدارک تحصیلی وزرای قبلی نیرو هم نشان می‌دهد که وزرای موفّق قبلی از جمله زنگنه، بیطرف و فتّاح همگی مدرک تحصیلی راه و ساختمان دارند و داشتن تخصّص برق و مکانیک و یا ساختمان دلیلی برای تناسب با سمت ارائه شده نیست.

محمد معصومی شهربابک