رستگار رحمانی تنها نفر اول کنکور سراسری کشور در دو رشته علوم تجربی و زبانهای خارجی و عضو فعال کتابخانه جوانرود.در این جلسه که با حضور رستگار رحمانی در کتابخانه امام خمینی و ریس دبیرخانه انجمن کتابخانه های جوانرود و دیکر مسئولین بگزار شد.آقای رحمانی در خصوص کتابخانه ای که در آن عضویت دارد مباحثی را ارائه نمود کگه خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد:

"با توجه به اینکه در اکثر خانواده ها جوانرود مکان مناسب برای مطالعه وجود ندارد کتابخانه مکانی آرام برای مطالعه است وبا ورود به کتابخانه انسان خود به خود دارای انگیزه مطالعه می گردد . من شروع مطالعه خودم رو از کتابخانه آغاز کردم و به کلیه دانش آموزان هم توصیه میکنم از این مکان فرهنگی و امکانات اون استفاده کنند."و ایشان یکی از رازهای موفقیت خود را استمرار در خواندن و مطالعه ابراز کردند. و درخصوص منابع کتابخانه درخواست کتب کارشناسی ارشد و کتابهای تخصصی را از نهاد کتابخانه ها ی عمومی کشور کرد.

یزدان بهرامی نیا