یك روزنامه هندی از تصمیم این كشور برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در بخش تولید و انتقال برق در ایران خبر داد.

هند در نظر دارد یك نیروگاه تولید برق به ظرفیت ۶ هزار مگاوات در ایران احداث و برق تولیدی آن را از طریق یك خط انتقال ۱۵۰۰ كیلومتری به این كشور منتقل كند.

یك منبع آگاه كه در گفت و گو با روزنامه هندوستان تایمز سخن می گفت ارزش این پروژه را ۱۰ میلیارد دلار اعلام كرد.

وی گفت: پیشنهاد شده است از ۶هزار مگاوات برق تولیدی در این نیروگاه، ۵ هزار مگاوات به هند منتقل شود و هزار مگاوات دیگر نیز به پاكستان صادر شود.

شركت ان تی پی سی سازنده احتمالی این نیروگاه و خط انتقال آن معرفی شده است.

شمرا مدیرعامل شركت مذكور با تایید این موضوع گفت: ما مذاكرات اولیه ای در مورد پروژه انجام داده ایم و در حال حاضر منتظر نظر وزارت نیرو در این خصوص هستیم.

بر اساس این گزارش شركت پاور گرید كه در زمینه انتقال برق فعالیت دارد نیز بر روی جزئیات مالی و فنی یك پروژه كار می كند.

كاتورودی مدیرعامل این شركت گفت: ما بر روی دو راه جایگزین كار كرده ایم.یكی مسیری ۱۵۰۰ كیلومتری است كه از ایران به پاكستان و از آن جا به گجرات در هند می رسد. هزینه احداث این خط ۴.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گفته وی مسیر دیگر ۱۰۰۰ كیلومتر است كه از زیر دریا می گذرد اما به دلیل هزینه بالا غیراقتصادی است.

مدیرعامل شركت پاور گرید به رویترز گفت شركتش طرح مطالعه امكان سنجی این پروژه را به وزارت نیرو ارائه داده است.

وی افزود:احداث پروژه مذكور در ایران منطقی و عملیاتی است.اكنون باید وزارت نیرو در این زمینه اقدام كند. این یك طرح اولیه است. اگر وزارت نیرو اجازه دهد ما آماده ایم آن را انجام دهیم.