معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: به دلیل مدیریت مناسب بر منابع آبی کشور و دریافت برق از آنها، مشکلی در تامین برق پاییز وجود ندارد.

عباس علی آبادی در گفتگو با مهر گفت: مدیریت مناسب برای تامین برق از منابع آبی کشور یکی از دلایل موفقیت تابستان سال جاری در تامین برق مورد نیاز کشور بوده، این درحالی است که امروز در وضعیتی به سر می بریم که نگرانی چندانی برای پاییز وجود ندارد و ذخیره خوبی در منطقه خوزستان موجود است و می تواند پشتوانه تولید برق و تامین آب مورد نیاز این منطقه باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: البته مدیریت مصرف نیز تاثیر به سزایی داشته و خواهد داشت. علی آبادی تصریح کرد: امسال مدیریت مصرف برق به نحوی صورت گرفت که در پیک شب، نه تنها رشد نداشتیم بلکه مردم در برخی مناطق بیش از ۵ درصد نسبت به سال گذشته کمتر مصرف کردند، اما در پیک روز به دلیل استفاده فراگیر از کولرهای گازی، شاهد افزایش مصرف بودیم.وی تصریح کرد: البته صنعت برق، آمادگی لازم برای تامین این دیماند ( میزان بار شبکه برق) را داشت و مشکلی بروز نکرد اما این روند برای سالهای آتی نگران کننده است@ بویژه اینکه در روزهای تابستان، تولید نیروگاههای کشور کاهش می یابد و اگر همزمان با این امر، افزایش مصرف رخ دهد ممکن است مشکلاتی بروز نماید، بنابراین باید فکر اساسی کرد .

علی آبادی گفت: به نظر می رسد مصوبه ای که اخیرا دولت در خصوص مدیریت و اصلاح الگوی مصرف داشته بتواند در این راستا مطلوب عمل کند.

وی اظهار داشت: اقدام دیگر وزارت نیرو در تابستان امسال، بهبود وضعیت تولید نیروگاههای کشور بود، ضمن اینکه ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد.