دولت ارمنستان اعلام كرد، تاریخ ساخت نیروگاه آبی مگری در مرز ایران و ارمنستان را به تعویق خواهد انداخت .

به نقل از ریانووستی ، آرمن موفسیسیان وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان مدعی شد، تغییرات در تاریخ احداث نیروگاه آبی "مگری " به خاطر اوضاع ایران بوده و كاملا لازم است چرا كه در حال حاضر در این كشور دولت جدید تشكیل می شود.

ارمنستان و ایران قصد دارند كه در ناحیه مرزی رود ارس دو نیروگاه آبی قوی در قفقاز جنوبی احداث كنند . این نیروگاه از سوی ارمنستان نیروگاه در "مگری " و از سوی ایران در "قره چیلار " احداث خواهد شد.