غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی كشتی آزاد گفت: با حضور در تورنمنت لهستان به تركیب اصلی تیم ملی برای مسابقات جهانی دانمارك می رسیم.

وی پیش از اعزام به جام زیلكوفسكی، اظهار داشت: این تورنمنت آخرین محك جدی برای كشتی گیران پیش از مسابقات جهانی است و سطح بسیار بالایی خواهد داشت، ما به این مساله واقف بودیم و از ۶ ماه قبل حضور در این مسابقات را در برنامه كاری خود قرار داده بودیم. محمدی اضافه كرد: به نظر من اگر ضعفی داریم یا قرار است اشتباهی مرتكب شویم، بهتر است درلهستان رخ دهد تا مسابقات جهانی و پس از این تورنمنت مشكلات را برای دانمارك رفع خواهیم كرد. بعد از این مسابقات نیز به تركیب اصلی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی دست خواهیم یافت. سرمربی تیم ملی كشتی آزاد در مورد حضور مرادمحمدی و اعزام نشدن اسماعیل پور گفت: پس از المپیك پكن، این جام بهترین میدان برای بازگشت مراد محمدی به گردونه مسابقات است، در مورد اسماعیل پور هم باید بگویم كه به این كشتی گیر فرصتهای زیادی در اوكراین، جام جهانی و مسابقات آسیایی دادیم اما اسماعیل پور در مسابقات انتخابی خوب كشتی نگرفت البته در اردو بسیار خوب تمرین می كند و آینده دار است.

در كنار او سعید احمدی را هم داریم كه بسیارباانگیزه است و عملكردش در جایزه بزرگ باكو بسیار خوب بود. وی افزود: رویارویی سعید ابراهیمی با حریفان درجه یكی مانند گاتسالوف و گوگشلیدژه بسیار به سود او خواهد بود البته حضور در تمام مسابقات باید هدفمند باشد كه جام زیلكوفسكی در برنامه ما وجود داشت. محمدی در پایان در مورد بیماری مهدی تقوی گفت: تقوی به دلیل بیماری پوستی چند روزی آنتی بیوتیك مصرف می كرد البته در شرایط فعلی او خوب است و باید دید در لهستان چه وضعیتی خواهد داشت.