برگزاری مسابقات قهرمانی كشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و فرنگی جوانان به تعویق افتاد.

در حالی كه هفته گذشته پیكارهای كشتی فرنگی نوجوانان كه قرار بود در كهكیلویه و بویراحمد برگزار شود، به تعویق افتاد، مسابقات آزاد این مقطع سنی و همچنین قهرمانی جوانان فرنگی ایران به تعویق افتاد.

رضا غلامی مسئول كمیته مسابقات فدراسیون كشتی در این باره به فارس گفت: با توجه به این كه به تازگی مسابقات آسیایی نوجوانان را پشت سر گذاشته‌ایم، تیم‌ها آمادگی شركت در رقابت‌های قهرمانی ایران را نداشتند و به درخواست تیم‌های میهمان، برگزاری مسابقات را به بعد از ماه مبارك رمضان موكول كردیم.

پیش از این نیز مسابقات قهرمانی نوجوانان ایران، شهریور ماه برگزار می‌شد كه فدراسیون قصد داشت به دلیل پیش رو داشتن ماه رمضان، این پیكارها را مرداد ماه در تبریز برگزار كند.

مسابقات قهرمانی جوانان فرنگی نیز به دلیل نزدیكی به ماه رمضان، به آینده موكول شد.

میزبانی این رقابت‌ها به عهده شیراز است.