هر ۲ فرنگی كار ایران كه به دیدار رده‌بندی مسابقات جوانان جهان راه پیدا كرده بودند، به مقام پنجمی این پیكارها بسنده كردند.

با وجودی كه ابوذر نورزاده و مجتبی ممی‌زاده به دیدار رده‌بندی مسابقات جهانی تركیه راه پیدا كرده بودند، هر ۲ نماینده ایران به مقام پنجمی مسابقات بسنده كردند تا در روز اول این رقابت‌ها هیچ مدالی از آن ایران نشود.

محمد كردی در ۵۰ كیلو و بهروز كبیری در وزن ۷۴ كیلو صبح روز گذشته با شكست مقابل حریفان از دور مسابقات كنار رفته بودند.

ابوذر نورزاده و مجتبی ممی‌زاده با شكست برابر حریفانی از گرجستان و روسیه از دستیابی به مدال محروم شدند.

رده بندی چهار وزن نخست این پیكارها به شرح زیر است:

۵۰ كیلو: ۱- آرتور آمبتكالیف (قزاقستان) ۲- خاویر دمیریگو گونزالس (كوبا) ۳- خورشید باباشوف (آذربایجان) و ادوارا سیمونیان (روسیه)

۶۰ كیلو: ۱- حسن علی‌یف (آذربایجان) ۲- رحمان بلیچی (تركیه) ۳- آرچیل تورمانیدزه (گرجستان) و گریگوری یاورویان (روسیه) ۵- ابوذر نورزاده

۷۴ كیلو: ۱- عزیزبك مراد‌اف (ازبكستان) ۲- دوژان كارتیكوف (قزاقستان) ۳- دانیان یانیكوفسكی (لهستان) و جین هیوك كیم (كره جنوبی)

۹۶ كیلو: ۱-لوگو كابررو یاسمانی (كوبا) ۲- كوشكان افه (آلمان) ۳- اسلام ماگومدوف (روسیه) و میكایل دانیلا (بلاروس) ۵- مجتبی ممی‌زاده