هیات وزیران به منظور اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح الگوی مصرف در بخش نیرو، الگوی مصرف برق و نحوه محاسبه و دریافت جرائم مازاد مصرف برق را تعیین کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت نیرو، الگوی مصرف مشترکان خانگی، نحوه اعمال جریمه مصارف مازاد بر الگوی مصرف و همچنین طبقه بندی مناطق گرم و مرطوب کشور و مدت و دوره زمانی آن تعیین شد.

مناطق گرم یک؛ بر این اساس کلیه شهرهای استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرهای چابهار و کنارک از استان سیستان و بلوچستان طی ۹ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذر جزء منطقه گرم یک قرار گرفتند. همچنین شهرستان های دوگنبدان و لیکک طی هفت ماهه ابتدای فروردین تا پایان مهر، شهرستان های مهران، دهلران و نیک شهر طی شش ماهه ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر و شهرستان های جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، مینوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب طی هفت ماهه ابتدای فروردین تا پایان مهر جزء مناطق گرم یک محسوب می شوند.

مناطق گرم دو؛ شهرستان های لار و لامرد طی دوره سه ماهه اول تیر تا پایان شهریور جزء مناطق گرم یک و طی ماه های اردیبهشت، خرداد و مهر جزء مناطق گرم دو تعیین شدند. شهرستان زابل طی چهارماهه ابتدای خرداد تا پایان شهریور جزء مناطق گرم دو و طی ماه های اردیبهشت و مهر جزء مناطق گرم سه محسوب شده است. شهرستان های دهدشت، شهداد، شاهماران، بم، فهرج و ایرانشهر طی شش ماهه ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر جزء مناطق گرم دو هستند.

مناطق گرم سه؛ براساس مصوبه دولت شهرستان های گیلانغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، نفت شهر، قیر، کارزین و فراشبند و دهستان های سرقلعه و جگیران طی شش ماهه ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر و شهرستان های پلدختر، گنبد، کلاله و مینودشت طی سه ماهه ابتدای تیر تا پایان شهریور جزء مناطق گرم سه محسوب می شوند.

مناطق گرم سه؛ شهرستان های دره شهر، آبدانان، نورآباد، خشت، کمارج، کازرون، داراب، جهرم و طبس طی چهارماهه ابتدای خرداد تا پایان شهریور، شهرستان های جعفرآباد، پارس آباد، اصلاندوز، بیله سوار و کلیه شهرستان های استان گیلان (به جز شهرستان های گنبد، کلاله و مینودشت) طی سه ماهه ابتدای تیر تا پایان شهریور، بافق و قم طی سه ماهه ابتدای خرداد تا پایان مرداد و گرمسار، کاشان، آران و بیدگل و خور و بیابانک طی دوماهه تیر و مرداد جزء مناطق گرم چهار کشور قرار گرفته اند. براساس این گزارش الگوی مصرف مشترکان خانگی (کیلووات ساعت در مازاد) در مناطق عادی کشور از ابتدای تیر تا پایان شهریور ۳۰۰ کیلووات ساعت و در سایر ایام سال ۲۰۰کیلووات ساعت تعیین شد. همین طور الگوی مصرف مشترکان خانگی در دوره غیرگرم مناطق گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت، دوره گرم مناطق گرم یک ۲۰۰۰ کیلووات ساعت، دوره گرم مناطق گرم دو ۱۷۰۰ کیلووات ساعت، دوره گرم مناطق گرم سه ۷۰۰کیلووات ساعت و الگوی مصرف دوره گرم مناطق گرم چهار ۴۰۰کیلووات ساعت تعیین شد.

همچنین هیات وزیران نحوه اعمال جریمه مصارف مازاد بر الگوی مصوب در بخش خانگی را تعیین کرد که بر اساس آن در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از یک برابر الگو تا ۲۵/۱ برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۲/۰ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه ۵/۰ خواهد بود. در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۲۵/۱ برابر الگو تا ۵/۱برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۴/۰ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه ۸/۰ خواهد بود. در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۵/۱ برابر الگو تا دو برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۶/۰ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه یک خواهد بود. همچنین اگر میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از دو برابر الگو تا ۵/۲ برابر آن باشد، در مناطق گرم ضریب جریمه یک و در مناطق غیرگرم ضریب جریمه ۵/۱ بر آن اعمال خواهد شد. در صورتی که میزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوی مصرف از ۵/۲ برابر الگو تا سه برابر آن باشد، در مناطق گرم مشمول ضریب جریمه ۵/۱ و در مناطق غیرگرم مشمول ضریب جریمه دو خواهد بود. مصرف بیش از سه برابر الگوی مصرف نیز در مناطق گرم با ضریب جریمه دو و در مناطق غیرگرم با ضریب جریمه ۵/۲ مواجه خواهد شد.