مدیر مركز تحقیقات كاربردی اداره كل هواشناسی استان سمنان روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر نقاط استان سمنان دیشب شاهد وزش تندباد و توفان بود كه شدیدترین آن از شهرستان دامغان گزارش شده است.

حمیدرضا ملكی افزود: این تندباد و توفان در شهرهای دامغان، گرمسار و سمنان با سرعت بیش از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬كیلومتر در ساعت گزارش شده است.

وزش توفان و باد شدید در این استان موجب بروز مشكلات در تردد مردم و خودروها و در برخی از نقاط شكستگی درختان و نیز وحشت برخی از كودكان و سالمندان شد.

اداره كل هواشناسی استان سمنان هوای این استان را در دو روز آینده همراه با وزش باد اعلام كرده است.

همچنین در آخرین روز از فصل بهار مردم شهمیرزاد صبح دوشنبه شاهد بارش خفیف برف بودند.

ارتفاعات شهمیرزاد كه از سمنان قابل رویت است امروز سفید پوش بود.

در برخی از نقاط استان سمنان از جمله گرمسار بارش باران نیز گزارش شده است. ك/‪۳‬