رئیس مركز ملی اقیانوس‌شناسی گفت: ایستگاه پژوهشی اقیانوس‌شناسی بوشهر در نیمه اول سال جاری راه‌اندازی می‌شود و ایستگاه پژوهشی بندرعباس به این ایستگاه منتقل می‌شود.

وحید چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: ایستگاه پژهشی خلیج‌فارس تا پایان نیمه اول سال در بوشهر راده‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: ساختمان این مركز به مساحت یك هزار و ۲۰۰ متر خریداری شده كه این ساختمان ۴ طبقه دارد و نیاز به بازسازی ندارد و فقط باید تجهیز شود.

رئیس مركز ملی اقیانوس‌شناسی با اشاره به این‌كه ایستگاه خلیج‌فارس در بندرعباس فعال است، گفت: ساختمان این ایستگاه متعلق به دانشگاه بندرعباس است و به همین دلیل بعد از راه‌اندازی ایستگاه پژوهشی بوشهر، ایستگاه بندر عباس نیز به این ایستگاه منتقل می‌شود.

وی افزود: هم اكنون در همه دریاها ایستگاه پژوهشی داریم. ایستگاه پژوهش نوشهر در دریای خزر و ایستگاه پژوهشی عمان در دریای عمان فعال است.