پارلمان فدرال كانادا به اتفاق آرا اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری كرد.

به گزارش میراث خبر با تصویب پارلمان این كشور اولین روز بهار در كانادا رسما نوروز (Nowruz Day) نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی‌كانادا (CBC) ، در قسمتی از متن مصوبه پارلمان كانادا آمده است: از آنجا كه «نوروز» به معنی «روز نو» در زبان فارسی و همچنین آغاز بهار و سال نوی پارسی در تقویم نجومی‌ثبت شده است و از آنجا كه چنین روزی، از دیرباز از سوی بسیاری از اقوام و كشورهای مرتبط با امپراتوری ایران و تمدن بین‌النهرین، جشن گرفته می‌شود و همچنین با توجه به گرامیداشت این روز توسط بسیاری از كانادایی‌ها، بدینوسیله اعلام می‌دارد، برمبنای موافقت اعضای پارلمان و مجلس سنا، اولین روز بهار در كانادا، به عنوان نوروز (Nowruz Day) نامگذاری می‌شود.