رئیس بنیاد فردوسی از احیای روستای "دیه پاژ" زادگاه فردوسی و تبدیل آن به شهرك شاهنامه همزمان با روز بزرگداشت فردوسی در ٢٦اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

دكتر محمد حسین توسی وند در گفت وگو با مهر از افتتاح شعبه بنیاد فردوسی در توس خبر داد و افزود: همزمان با افتتاح همایش سالروز فردوسی در روز ٢٦اردیبهشت كه مقارن با اتمام هزاره سرایش شاهنامه نیز هست شاخه توس این بنیاد در مشهد دایر خواهد شد و به همین منظور یكی از افراد خیر خراسان مبلغ دویست میلیون تومان در اختیار بنیاد فردوسی قرار داده است.توسی وند خاطر نشان كرد: امیدواریم با كمك ملت نجیب و فرهنگ دوست ایران شعبه بنیاد فردوسی را در اكثر مراكز كشور ایجاد كنیم تا ایده استاد دكتر اسلامی ندوشن كه همانا ایجاد فرهنگسرای فردوسی است جامه عمل بپوشد. برای اینكار لازم است ریشه های كهن زبان فارسی دری با كمك بنیاد فردوسی بار دیگر در آسیای میانه جوانه زده و شكوفا شود.رئیس بنیاد فردوسی اظهار داشت: آسیای میانه شامل كشورهای تاجیكستان، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، قرقیزستان و پاكستان است كه روزگارانی مهد تكلم و ادب زبان دری بوده و نامدارانی چون رودكی، ابن سینا، ناصر خسرو، شیخ عطار، جامی، مولوی، نظامی، بیهقی، بیرونی، ابن یمین، اقبال لاهوری، سعدی، حافظ و دهها فرهیخته دیگر برای فرهنگ و ادب پارسی زحمت و مرارت كشیده اند.

وی از مسئولان خواست تا توجه به فرهنگ و ادب فارسی را افزایش دهند و از وزارت علوم و دانشكده های ادبیات سراسر كشور بخواهند تا در این راستا با بنیاد فردوسی برای اشاعه فرهنگ پارسی در آسیای میانه بیشتر همكاری كند.توسی وند در ادامه گفت: بنیاد فردوسی یك سازمان فرهنگی غیر سیاسی - غیرانتفاعی و مردمی است كه تنها وظیفه اش گسترش فرهنگ و ادب فارسی به شمار می آید.رئیس بنیاد فردوسی در ادامه احیای زادگاه فردوسی را از جمله برنامه های این بنیاد خواند و تصریح كرد: توس زادگاه و آرامگاه فردوسی، مركز ثقل مركز آسیای میانه و خراسان بزرگ است و از آنجا كه بارگاه ملكوتی امام هشتم شیعیان نیز در اینجاست بنابراین وظیفه سازمان میراث فرهنگی ایجاب می كند كه در احیای این مركز میراث اهتمام بیشتری داشته باشد.وی افزود: پروژه احیای زادگاه حكیم توس شامل بوستان سرای فردوسی، شهرك شاهنامه، دهكده نمونه پاژ، كلینیك تخصصی مجتمع ورزشی و كارگاه های هنری خواهد بود.

توسی وند در ادامه به جزئیات طرح احیای روستای پاژ و تبدیل آن به شهرك شاهنامه اشاره كرد و گفت: در بوستان سرای فردوسی كارگاه هایی به وجود خواهد آمد كه صحنه های پرشور شاهنامه را به صورت سه بعدی تصویر پردازی می كنند تا جوانان و گردشگران در چند ساعت كلیه صحنه های شاهنامه را به صورت سمعی و بصری ببینند و به عظمت تاریخ كهن خویش افتخار كنند.رئیس بنیاد فردوسی اذعان كرد: جای تاسف است كه مثلا آمریكاییان با آنكه بیش از چند قرن تاریخ ندارند، از موش و گربه ایرانی شهرك "دیزنی "درست می كنند حال آنكه ما ایرانیان این گونه به گذشته خود بی اعتناییم.