یك استاد یهودی دانشگاه آكسفورد انگلیس گفت كه جنگ اخیر غزه موج تنفر از رژیم صهیونیستی را در جهان افزایش داده است.

به نقل از شبكه خبری "مفكرهٔ الإسلام " پرفسور "بریان كلوجش " استاد فلسفه دانشگاه آكسفورد در ادامه گفت: عملیات "گلوله مذاب " در غزه یكبار دیگر نشان داد كه بین عملیات نظامی صهیونیست ها علیه فلسطینیان و افزایش تنفر از رژیم صهیونیستی و اوضاع خاورمیانه رابطه مستقیم وجود دارد.

وی همچنین گفت كه در كتاب خود كه در ۲۰۰۳ به چاپ رسید، پیش بینی كرده است كه ادامه سیاست های اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان این رژیم را در جهان در معرض تنفر شدید عموم مردم قرار خواهد و سیاست های شكست خورده این رژیم باعث شده است كه دوستان خود را از دست بدهد.

ناظران معتقدند كه انتشار آمار و گزارشهای صادره از سوی نهادهای حقوق بشر و سازمان های بین المللی در رابطه با جنایت های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، چهره واقعی این رژیم و تصویر غلط از آن مبنی بر دولت دمكراتیك را افشا كرد.

این در حالی است كه ارتش رژیم صهیونیستی به كشتار غیرنظامیان فلسطینی در جریان جنگ غزه اعتراف كرد و سخنگوی ارتش ادعا كرد كه یك هزار و ۱۶۶ فلسطینی در این جنگ كشته شده اند كه ۲۹۵ نفر از آنان غیرنظامی بودند.