معاون تولید شركت توانیر با بیان اینكه نیروگاه‌های حرارتی امسال ۱۶ درصد بیشتر برق تولید كردند گفت:افزایش سالانه ۱۰ هزار مگاوات ساعت نیروگاه جدید،‌موجب ذخیره مطمئن برای تامین برق كشور می‌شود.

همایون حائری اظهار داشت: نیروگاه‌های حرارتی كشور امسال با توجه به تولید تنها ۱۶ هزار مگاوات ساعت توسط نیروگاه‌های برق آبی موفق شدند ۱۶ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته تولید برق داشته باشند.

وی ادامه داد: برای تایید این موضوع باید اذعان كنیم كه نیروگاه‌های حرارتی در فصل تابستان ركورد تولید برق را شكسته و ۳۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تولید كردند.

به گفته وی، مصرف برق كشور در تابستان سال گذشته روزانه ۶۲۰ هزار مگاوات ساعت بود كه از این مقدار ۶۲هزار مگاوات ساعت را نیروگاه‌های برق آبی تامین كردند.

وی در خصوص میزان واردات و صادرات برق گفت: میزان واردات برق در برخی شبها متفاوت است اما در روز جمعه میزان واردات برق ۴۱۵ مگاوات و میزان صادرات برق ۳۸۰مگاوات بود.